Sari peste Conținut

Informații Care Trebuie Comunicate Publicului Privind Măsurile De Securitate În Exploatare Și Comportamentul În Caz De Accident

Publicat:

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:

 1. Numele sau denumirea comercială a operatorului: UNILEVER ROMÂNIA S.A.
 2. Adresa completă a amplasamentului: Ploieşti, B-dul Republicii nr. 291, cod poştal 100072, judeţul Prahova, T.: +40 372 441 612, M: +40 726 108 968, F: +40 244 598 270, www.unilever.com

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Prahova, respectiv ISUJ Prahova următoarele documente:

 • Notificarea de activitate cu nr. 960/15.07.2016, înregistrată la SRAPM cu nr. 9454/ 18.07.2016;
 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoasecu nr. 865/05.11.2019, înregistrat la SRAPM cu nr. 18643/ 06.11.2019.

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Compania SC UNILEVER ROMANIA S.A. produce detergenţi granulaţi, care funcţie de reţeta de fabricaţie au următoarele denumiri comerciale: DERO SURF, OMO, SUNIL, CORAL, PERSIL, SKIP. Ȋn cadrul procesului de producţie a detergenţilor granulaţi se utilizează următoarele instalaţii corespunzător fiecarei fazei a procesului tehnologic:

 • instalaţii de dozare ingredienţi;
 • amestecare pasta detergent;
 • turn de uscare – atomizare;
 • instalaţii automate de dozare/ condiţionare şi ambalare produs finit.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

 • utilizează substanțe periculoase în activitatea Cod CAEN 2041 “Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere”

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.

Substanțe utilizate

Starea de agregare

Fraze de pericol/Categoria de pericol

1

Percarbonat de sodiu

Praf granulat

H272 Solide oxidante
H302 Toxicitate acuta
H318 Lezarea grava a ochilor

2

Compozitii de parfumare

lichid

H315 Iritarea pielii
H317 Sensibilizarea pielii
H319 Iritarea ochilor
H411 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic
H361f Toxicitatea pentru reproducere
H318 Afectarea ochilor
H400 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic
H410 Toxicitatecronica pentru mediul acvatic
H302 Toxicitate acuta (orala)
H227 Lichide infl.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul / unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electronică / sirenă electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. Crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

Autorităţile participante

Tematica inspecției

1

03-05.12.2019

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Prahova; Comisariatul Judeţean al Gărzii Prahova; Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova.

Verificarea stadiului implementarii prevederilor legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare, privind:

 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior
 • Informarea publicului.


Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291.

Persoane de contact:

 • Ciprian Moise, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0372.441.600
 • Albertina Anghel, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0372.441.600
 • Ciprian Moise, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0372.441.600
 • Ciprian Moise, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0372.441.600

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății judeţul Prahova, localitatea Ploiesti,B-dul Republicii nr. 291.

Persoane de contact:

 • Ciprian Moise, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0372.441.600
 • Albertina Anghel, Șef Protecţia mediului /Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0372.441.600
 • Ciprian Moise, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0372.441.600
 • Ciprian Moise, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0372.441.600

și la sediul :

SRAPM: tel 0244.544.134, email office@apmph.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0244.544.495

ISUJ Prahova: tel 0244.595.366,e-mail isu_ph@isuprahova.ro

Înapoi sus