Sari peste Conținut

Sinteza în anul 2020 pe Directiva SEVESO - Unilever România

Publicat:

Sinteza Raportului de inspecţie în anul 2020 pe Directiva SEVESO la S.C. Unilever Romania S.A.

În zilele de 27, 28 si 29 octombrie 2020, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, a efectuat o inspecţie planificată la S.C. Unilever Romania S.A.

Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a detergenţilor, în cadrul inspecţiei a fost verificat stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare, privind:

  • masurile de precautie implementate la depozitele de substante;
  • stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
  • informarea publicului.

În timpul controlului s-a pus accent pe partea din Sistemul de Management al Securităţii referitoare la depozitarea substantelor si respectiv managementul siguranţei pe amplasament. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control s-a constatat că modul de organizare a activităţii şi procedurile care stau la baza acesteia nu sunt de natură să inducă nici un fel de pericol asupra echipamentelor din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului.

Oportunitatile de imbunatatire identificate pe teren au fost semnalate si incluse in raportul de inspectie. Acestea nu sunt în măsură să pericliteze siguranţa obiectivului şi vor fi rezolvate conform unui plan de măsuri.

Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de Inspecţie SEVESO în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului, analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control. Pe baza Raportului de Inspecţie SEVESO, societatea a întocmit un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Aprobat,
Director fabrica
Silviu Damoc

Intocmit,
Manager SHE & Security
Ciprian Moise

Înapoi sus