Informare publica referitoare la incadrarea obiectivului S.C. Unilever Romania S.A. in categoria obiectivelor cu risc minor

Pentru conformare, SC Unilever Romania SA a elaborat si depus la autoritatile teritoriale competente documentele prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv notificarea prevazuta la art. 7 din HG 804/2007 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art. 8 alin (1).

Informarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase , Anexa nr.5.

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

S.C. UNILEVER ROMANIA S.A.

CUI : RO11894259

Numar Registrul Comertului : J29/479/1999

Adresa Sediu Social : Ploiesti , B-dul Republicii nr.291 Jud Prahova

Telefon : 0244/401600

Fax : 0244/598270

2. Informatii pentru identificarea , dupa functia detinuta , a persoanei care furnizeaza informatiile

Sef Departament Sanatate, Protectia Muncii si Mediului: Alexandru Fogarasi

Telefon : 0244/401701

E-mail:alexandru.fogarasi@unilever.com

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a HG 804/2007 si ca notificarea prevazuta la art. 7 , respectiv Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art. 8 alin. (1) a fost inaintat autoritatilor competente

In Autorizatia Integrata de mediu nr.47 revizuita in 05.01.2012 a SC Unilever Romania SA, la pct. 12 se mentioneaza: ”Conform prevederilor HG nr.804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, SC Unilever Romania SA se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc minor.”

Pentru conformare SC Unilever Romania SA a elaborat si depus la autoritatile teritoriale competente documentele prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv notificarea prevazuta la art. 7 din HG 804/2007 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art. 8 alin (1).

4. Descrierea sumara a activitatii desfasurate pe amplasament

SC Unilever Romania SA s-a constituit ca entitate juridica de sine statatoare in anul 1995 cand, compania Unilever a preluat activitatea de producere si distributie a detergentilor din cadrul fabricii de detergenti DERO Ploiesti (cod CAEN : 2041).

Fabrica de detergenti a fost modernizata in etape successive in perioada 1995-2000, are la baza tehnologie Unilever si produce detergenti granulati prin procedeul de uscare prin atomizare. Capacitatea de productie a fabricii de detergent este de 126000 tone/an.

In anul 2006 Unilever a decis sa concentreze pe platforma de la Ploiesti toate activitatile de productie pe care le detinea in Romania si a construit o sectie pentru produse alimentare in care produce margarina, mustar, supe deshidratate si concentrate/condimente alimentare. Capacitatea de productie a fabricii de produse alimentare este de 60000 tone/an.

5. Denumirile comune , generice , ale substantelor chimice periculoase prezente pe amplasament , care ar putea conduce la producerea unui accident major si principalele caracteristici periculoase

Nr crt

Denumirea substantei periculoase

Denumire comuna / generica , a substantei chimice periculoasa conform Anexa 1/HG 804/2007

Fraze de risc

Stare de agregare

0

1

2

3

4

1

Percarbonat de sodiu

OXIDANTE

R 8 - Favorizeaza aprinderea materialelor combustibile R22 - Nociv în caz de ingerareR41- Risc de leziuni oculare grave

Solid

2

(Lutensol A07) -Alcooli poli (7) etoxilati

PERICULOS PENTRU MEDIU

R41- Risc de leziuni oculare grave R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice

Lichid

3

COMPOZITI I DE PARFUMARE

PERICULOS PENTRU MEDIU

R36/38 – Iritant pentru ochi si piele R43 - Poate cauza o iritare în contact cu pielea R62 - Posibil risc de alterare a fertilitatiiR51/53– Toxic pentru organismele acvatice – poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic

Lichid

4

COMBUSTIBIL LICHID (MOTORINA)

DISTILATE DE PETROL

R40 - Suspectat de efect cancerigen R65- Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare în caz de ingerareR66 - Expunerea repetata poate cauza uscarea si craparea pielii R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice – poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic

Lichid

5

AMONIAC

TOXICE

R10 – Inflamabil R23 - Toxic prin inhalare R34 - Provoaca arsuri R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice

Lichid sub presiune

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Substantele si preparatele chimice periculoase prezente pe amplasamentul SC Unilever Romania SA sunt in general materii prime, produse petroliere si produse chimice de sinteza, produse ce se gasesc in stare lichida, solida sau gazoasa

Riscurile asociate activitatilor industriale in care sunt implicate substantele chimice mai sus mentionate se pot datora:

 • proprietatilor fizico-chimice ale substantelor (inflamabile, toxice, oxidante);
 • cantitatilor (cumulate) de substante existente pe amplasament;
 • condiitiilor de desfasurare a proceselor tehnologice (temperatura, presiune) si de manipulare a produselor;
 • fenomenelor de coroziune si/sau eroziune datorate proprietatilor fizico-chimice ale substantelor, a temperaturilor si presiunilor de lucru ridicate, precum si a mediului deschis in care sunt amplasate echipamentele tehnice;
 • defectiunilor tehnice imprevizibile ale utilajelor si ale retelelor electrice;
 • factorului uman - erori in operare datorate gradului de instruire, disciplina, experienţa, motivatie, varsta, sanatatea etc.;
 • calamitatilor naturale.

Efectele potentiale asupra populatiei si mediului datorate factorilor de risc mai sus mentionati, care pot avea loc pe amplasamentul SC Unilever Romania SA, pot fi:

 • avarii/incidente: evenimente care nu genereaza consecinte majore asupra populatiei si/sau a mediului inconjurator.

7. Informatii privind modalitatea de avertizare si informare a populatiei in cazul unui accident major

Conform concluziilor analizei de risc, efectuata de persoana juridica autorizata,

zona de risc acceptabil – se conturează în incinta obiectivului şi în afara limitei amplasamentului pe distanţe cuprinse intre 50 m (directia Vest) si 130 m (directia Sud), pentru scenariile din care rezulta vapori toxici, radiaţie termică (Fireball).

In aceasta zonă de risc nu se produc efecte:

 • de tip daune asupra obiectivelor de infrastructura
 • asupra componentelor, care să necesite intervenţii
 • asupra stării de sănatate a populaţiei.

In cazul producerii unei urgente, avertizarea si informarea populatiei se realizeaza în conformitate cu instrucţiunile şi schemele de înştiinţare prevăzute în procedura de urgenţă. Comunicarea cu populatia din imediata vecinatatea a amplasamentului se face imediat prin mijloace mass media de catre Departamentul de Relatii cu Publicul; concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta: ISU „Serban Cantacizino” al Judetului Prahova, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, Garda de Mediu Prahova si autoritatile publice locale, respectiv Primaria municipiului Ploiesti, alti agenti economici aflati in vecinatate.

8. Actiunile intreprinse si comportamentul populatiei afectate , in cazul unui accident major

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul SC SC Unilever Romania SA, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta .

In conformitate cu masurile prevazute in Planul de Evacuare in situatii de urgent, Celula de Urgenta a SC Unilever Romania SA, impreuna cu ISU „Serban Cantacizino” al Judetului Prahova, Inspectoratul de Politie si Jandarmerie vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide/asigura evacuarea etc).

Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite.

Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament (delegati, elevi, studenti) se vor subordona celulelor de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acestora.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament , in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta , pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

Prin Planul de de Evacuare in situatii de urgenta, si Planul de Protectie si Interventie in situatii de urgenta civila, agreate si avizate de autoritatile teritoriale competente, se confirma faptul ca SC Unilever Romania SA este responsabila in ceea ce priveste obligatia de a intreprinde masurii interne adecvate pe amplasament, in caz de accidente majore.

In documentele mai sus mentionate s-a prevazut modul de actiune si colaborare cu entitatile ce-si desfasoara activitatea pe platforma SC Unilever Romania SA si cu serviciile de urgenta externe, in cazul tuturor tipurilor de accidente/incidente mai sus mentionate, in scopul stoparii, reducerii si limitarii efectelor acestora.

In cazul producerii de accidente/incidente, SC Unilever Romania SA va proceda la schimb de informatii si cooperare atat pe amplasamenul platformei industriale, cat si cu operatorii economici si autoritatile publice invecinate.

10. O referinta la planul de urgenta externa elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului

Intrucat SC Unilever Romania SA este obiectiv cu risc minor nu are elaborat un Plan de Urgenta Externa.

11.Detalii asupra sursei unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societatii, Departamentul Sanatate, Protectia Muncii si Mediului

Vizat,

Director Fabrica

Silviu Damoc

Romania

Romania

Unilever South Central Europe SA
Baneasa Business & Technology Park
42-44 Bucuresti-Ploiesti street
Building B
4th floor
District 1
013696 Bucharest
Romania

(40)21. 303. 48. 00
press.usce at unilever.com

Descoperiți mai multe despre aceste subiecte

Inapoi la inceputul paginii

CONECTAȚI-VĂ CU NOI

Suntem mereu interesați să stabilim legături cu persoanele care ne împărtășesc interesul pentru un viitor durabil.

CONTACT

Luați legătura cu Unilever și cu echipele de specialiști sau găsiți persoane de contact din întreaga lume.

Contact