Sinteza Raportului de inspecţie în anul 2016 pe Directiva SEVESO III  la S.C. Unilever Romania S.A.

În perioada 5-7 septembrie, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul judeţean Prahova, a efectuat o inspecţie planificată la S.C. Unilever Romania S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a detergenţilor, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele: verificarea stadiului implementării prevederilor L59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, stadiul realizării măsurilor stabilite în Raportul de inspecţie întocmit în urma controlului efectuat în anul 2015 şi informarea publicului.         

În timpul controlului s-a pus accent pe auditarea sistemului de management al securitătii, au fost verificate depozitele de percarbonat de sodiu şi parfumuri, instalaţia frigorifică aferentă secţiei de produse alimentare şi instalatiile de supraveghere/ averizare/ stingere incendiu si supraveghere / monitorizare video.                                    

În timpul verificărilor efectuate de echipa de control s-a constatat că modul de organizare şi operare la nivelul obiectivelor controlate nu sunt de natură să inducă nici un fel de pericol asupra echipamentelor din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului. Neconformităţile identificate pe teren nu sunt în măsură să pericliteze siguranţa obiectivului şi vor fi rezolvate pe baza unui plan de măsuri ce va fi transmis autorităţilor.                                                                                                                  

Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control. Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Pe baza Raportului de inspecţie, societatea va întocmi un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

 

Aprobat,                                                                                  Intocmit,

Director fabrica                                                                       Manager SHE

Silviu Damoc                                                                          Alexandru Fogarasi

Descoperiți mai multe despre aceste subiecte
Inapoi la inceputul paginii

CONECTAȚI-VĂ CU NOI

Suntem mereu interesați să stabilim legături cu persoanele care ne împărtășesc interesul pentru un viitor durabil.

CONTACT

Luați legătura cu Unilever și cu echipele de specialiști sau găsiți persoane de contact din întreaga lume.

Contact