1. Home
  2. Centru Media
  3. Comunicate de presa
  4. Sinteza Raportului de inspecţie în anul 2017 pe Directiva SEVESO la S.C. Unilever Romania S.A.

Sinteza Raportului de inspecţie în anul 2017 pe Directiva SEVESO la S.C. Unilever Romania S.A.


În zilele de 13, 14 si 16 septembrie 2017, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, a efectuat o inspecţie planificată la S.C. Unilever Romania S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a detergenţilor, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele:          

·        verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase;                                    

·        stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;                                                       

·        informarea publicului.

În timpul controlului s-a pus accent pe partea din Sistemul de Management al Securităţii referitoare la relaţia cu contractorii din punct de vedere al managementului siguranţei pe amplasament. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control s-a constatat că modul de organizare al activiăţii contractorilor şi procedurile care stau la baza selectionării, instruirii şi controlului acestora nu sunt de natură să inducă nici un fel de pericol asupra echipamentelor din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului. Neconformităţile identificate pe teren nu sunt în măsură să pericliteze siguranţa obiectivului şi vor fi rezolvate pe baza unui plan de măsuri ce va fi transmis autorităţilor.                                                                                                                  Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control. Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Pe baza Raportului de inspecţie, societatea va întocmi un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

 

Aprobat,                                                                                  Intocmit,

Director fabrica                                                                       Manager SHE

Silviu Damoc                                                                          Alexandru Fogarasi

Descoperiți mai multe despre aceste subiecte
Inapoi la inceputul paginii