Sari peste Conținut

Informare publică referitoare la încadrarea obiectivului S.C. UNILEVER ROMANIA S.A.în categoria amplasamentelor de nivel inferior

Publicat:

Timpul mediu de citire: 5 Minute

Informarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 14 a LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase si respecta cerintele din Anexa nr.6.

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului S.C. UNILEVER ROMANIA S.A.

CUI : RO11894259

Numar Registrul Comertului : J29/479/1999

Adresa Sediu Social : Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, Jud Prahova

Telefon : 0372/441600

Fax : 0244/598270

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si / sau a dispozitiilor administrative de implementare a LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) a fost inaintata autoritatilor competente.

Conform prevederilor LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC Unilever Romania SA se incadreaza in categoria amplasamentelor de nivel inferior.

Pentru conformare SC Unilever Romania SA a elaborat si depus autoritatilor competente in data de 15.07.2016 notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1).

3. Descrierea sumara a activitatii desfasurate pe amplasament

SC Unilever Romania SA s-a constituit ca entitate juridica de sine statatoare in anul 1995 cand, compania Unilever a preluat activitatea de producere si distributie a detergentilor din cadrul fabricii de detergenti DERO Ploiesti (cod CAEN : 2041).

Fabrica de detergenti a fost modernizata in etape successive in perioada 1995-2000, are la baza tehnologie Unilever si produce detergenti granulati prin procedeul de uscare prin atomizare. Capacitatea de productie a fabricii de detergent este de 126000 tone/an.

In anul 2006 Unilever a decis sa concentreze pe platforma de la Ploiesti toate activitatile de productie pe care le detinea in Romania si a construit o sectie pentru produse alimentare in care produce margarina, mustar, supe deshidratate si concentrate/condimente alimentare. Capacitatea de productie a fabricii de produse alimentare este de 60000 tone/an.


4. Denumirile comune, generice, ale substantelor chimice periculoase prezente pe amplasament, care ar putea conduce la producerea unui accident major si principalele caracteristici periculoase

Nr crt


Denumirea substantei periculoase


Denumire comuna / generica , a substantei chimice periculoase conform Anexa 1/Lege 59/2016


Fraze de pericol


Stare de agregare


0


1


2

3

4


1


Percarbonat de sodiu


SOLIDE OXIDANTE


H272 – Poate agrava un incendiu; oxidant (Ctg. 3)

H302 – Nociv în caz de înghiţire (Ctg. 4)

H318 – Provoacă leziuni oculare grave (Ctg. 1)

Solid


2


COMPOZITI I DE PARFUMARE


PERICULOS PENTRU MEDIU


H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic (Ctg. 1)

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (Ctg. 1)

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (Ctg. 2)

H302 – Nociv în caz de înghiţire (Ctg. 4)

H315 – Provoacă iritarea pielii (Ctg. 2)

H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii (Ctg. 1)

H318 – Provoacă leziuni oculare grave (Ctg. 1)

H361 – Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului (Ctg. 2)

Lichid


3


AMONIAC ANHIDRU


TOXICE

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic (Ctg. 1)

H221 – Gaz inflamabil (Ctg. 2)

H331 – Toxic în caz de inhalare (Ctg. 3)

H221 – Gaz inflamabil (Ctg. 2)


Lichid si gaz sub presiune

5. Informatii privind modalitatea de avertizare si informare a populatiei in cazul unui accident major

Conform concluziilor analizei de risc, efectuata de persoana juridica autorizata,

zona de risc acceptabil– se conturează în incinta obiectivului şi în afara limitei amplasamentului pe distanţe cuprinse intre 50 m (directia Vest) si 130 m (directia Sud), pentru scenariile din care rezulta vapori toxici, radiaţie termică (Fireball).

In aceasta zonă de risc nu se produc efecte:

  • de tip daune asupra obiectivelor de infrastructura;
  • asupra componentelor care să necesite intervenţii;
  • asupra stării de sănatate a populaţiei.

In cazul producerii unei urgente, avertizarea si informarea populatiei se realizeaza în conformitate cu instrucţiunile şi schemele de înştiinţare prevăzute în procedura de urgenţă. Comunicarea cu populatia din imediata vecinatatea a amplasamentului se face imediat prin mijloace mass media de catre Departamentul de Relatii cu Publicul; concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta: ISU „Serban Cantacizino” al Judetului Prahova, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, Garda de Mediu Prahova, agenti economici aflati in vecinatate si autoritatile publice locale, respectiv Institutia Prefectului Judetului Prahova, Consiliul Judetean si Primaria municipiului Ploiesti,.

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul SC Unilever Romania SA personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta.

In conformitate cu masurile prevazute in Planul de Evacuare in situatii de urgenta, Celula de Urgenta a SC Unilever Romania SA, impreuna cu ISU „Serban Cantacizino” al Judetului Prahova, Inspectoratul de Politie si Jandarmeria vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide/asigura evacuarea etc).

Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite.

Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament (delegati, elevi, studenti) se vor subordona celulei de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acesteia.

Populatia din imediata vecinatate a obiectivului va fi informata, prin mijloacele mass media, de catre Departamentul de Relatii cu Publicul / purtatorul de cuvant al obiectivului cu privire la comportamentul pe care trebuie sa-l adopte.

Cel mai defavorabil accident il constituie producerea unei avarii majore la rezervoarele de ammoniac, caz in care populatia din imediata apropoiere a amplasamentului poate fi afectata de mirosul de amoniac. Recomandarea pentru populatie in aceasta situatie este de a se izola in interiorul cladirilor prin inchiderea usilor si ferestrelor, izolarea eventualelor neetanseitati cu carpe umede, intreruperea functionarii instalatiilor de ventilatie cu aport de aer din exterior si asteptarea comunicatiilor serviciilor specializate.

Prin Planul de de Evacuare in situatii de urgenta, si Planul de Protectie si Interventie in situatii de urgenta civila, agreate si avizate de autoritatile teritoriale competente, se confirma faptul ca SC Unilever Romania SA este responsabila in ceea ce priveste obligatia de a intreprinde masurii interne adecvate pe amplasament, in caz de accidente majore.

In documentele mai sus mentionate s-a prevazut modul de actiune si colaborare cu entitatile ce-si desfasoara activitatea pe platforma SC Unilever Romania SA si cu serviciile de urgenta externe, in cazul tuturor tipurilor de accidente/incidente mai sus mentionate, in scopul stoparii, reducerii si limitarii efectelor acestora.

In cazul producerii de accidente/incidente, SC Unilever Romania SA va proceda la schimb de informatii si cooperare atat pe amplasamenul platformei industriale, cat si cu comunitatea locala, operatorii economici invecinati si autoritatile publice.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament

Amplasamentul societatii a fost controlat de o echipa formata din membrii ISU Ph. si GNM CJ Ph. Mai multe detalii despre aceasta vizita se pot gasi la adresa https://www.unilever.ro/news/press-releases/. In cadrul sectiunii contact a paginii web se pot solicita si alte informatii suplimentare completand formularul existent.

7.Detalii asupra sursei unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societatii, Departamentul Sanatate, Protectia Muncii si Mediului.

Vizat,

Director Fabrica

Silviu Damoc

Înapoi sus