Sari peste Conținut

Sinteza Raportului de inspecţie în anul 2018 pe Directiva SEVESO III la S.C. Unilever Romania S.A.

Publicat:

Timpul mediu de citire: 2 Minute

În zilele de 12, 13 si 14 noiembrie 2018, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, a efectuat o inspecţie planificată la S.C. Unilever Romania S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a detergenţilor, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele:

  • verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase;
  • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
  • stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
  • informarea publicului.

În timpul controlului s-a pus accent pe partea din Sistemul de Management al Securităţii referitoare la Politica de Prevenire a Accidentelor Majore si respectiv managementul siguranţei pe amplasament. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control s-a constatat că modul de organizare al activităţii şi procedurile care stau la baza, nu sunt de natură să inducă nici un fel de pericol asupra echipamentelor din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului.

Neconformităţile identificate pe teren, au fost semnalate si incluse in raportul de inspectie. Acestea nu sunt în măsură să pericliteze siguranţa obiectivului şi vor fi rezolvate pe baza unui plan de măsuri ce va fi transmis autorităţilor.

Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului, analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control. Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Pe baza Raportului de inspecţie, societatea va întocmi un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Aprobat,

Intocmit,

Director fabrica

Supervizor Safety

Silviu Damoc

George Vlad

Înapoi sus