Sari peste Conținut

Informare publica referitoare la incadrarea obiectivului Unilever S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. in categoria amplasamentelor de nivel inferior

Publicat:

Timpul mediu de citire: 5 Minute

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului S.C. UNILEVER ROMANIA S.A.

CUI: RO11894259
Numar Registrul Comertului: J29/479/1999
Adresa Sediu Social: Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, Jud Prahova
Telefon: +40 372 441 612
Fax: +40 244 598 270

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. UNILEVER ROMANIA S.A. este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Prahova, respectiv ISUJ Prahova următoarele documente:

 • Notificarea de activitate cu nr. 3379/ 15.09.2022;
 • Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase Editia 1, revizia 10 din data de 28.08.2021, inregistrat in SRAPM cu nr. 15832/ 01.09.2021;
 • Planul de Interventie inregistrat la ISUJ Prahova cu nr. 3125613/ 14.05.2020;

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Compania SC UNILEVER ROMANIA S.A. produce detergenţi granulaţi care, funcţie de reţeta de fabricaţie, au următoarele denumiri comerciale: DERO SURF, OMO, SUNIL, CORAL, PERSIL, SKIP. Ȋn cadrul procesului de producţie a detergenţilor granulaţi se utilizează următoarele instalaţii corespunzător fiecarei fazei a procesului tehnologic:

 • instalatii de dozare detergenti;
 • instalaţii de dozare ingredienţi;
 • amestecare pasta detergent;
 • turn de uscare – atomizare;
 • instalaţii automate de dozare/ condiţionare şi ambalare produs finit.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează substanțe periculoase în activitatea Cod CAEN 2041 “Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere”

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase

Nr. Crt.

Substante utilizate

Stare de agregare

Fraze de pericol/Categoria de pericol

1.

Percarbonat de sodiu

Praf granulat

H272 Solide oxidante

H302 Toxicitate acuta

H318 Lezarea grava a ochilor

2.

Compozitii de parfumare

Lichid

H315 Iritarea pielii

H317 Sensibilizarea pielii

H319 Iritarea ochilor

H411 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic

H361f Toxicitatea pentru reproducere

H318 Afectarea ochilor

H400 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic

H410 Toxicitatecronica pentru mediul acvatic

H302 Toxicitate acuta (orala)

H227 Lichide inflamabile

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop, ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute);
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități, Mesaje de alarmă transmise prin telefon, radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii nr. 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau din autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul, protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și a gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea nr.59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr.59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

Autorităţile participante

Tematica inspecției

Detalii despre ultima vizita efectuata pe amplasament de catre autoritatiile componente pot fi gasite la adresa de web: https://www.unilever.ro/news/news

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291 si la adresa de e-mail: usce-ho.reception@unilever.com

Persoana de contact:

 • George Duma; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea nr. 59/2016

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291 si la adresa de e-mail: usce-ho.reception@unilever.com

Persoana de contact:

 • George Duma; Responsabil Managementul Securității, Protecţia Mediului, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență si Inspector de Protecţie Civilă Tel: 0372.441.600

și la sediul: SRAPM: tel 0244.544.134, email office@apmph.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0244.544.495, email cjprahova@gnm.roI

ISUJ Prahova: tel 0244.595.366, e-mail isu_ph@isuprahova.ro

Înapoi sus