Sari peste Conținut

Unilever South Central Europe Declarație Nefinanciară 31 Decembrie 2021

Publicat:

Timpul mediu de citire: 1 Minut

În conformitate cu modificările aduse prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 3456/2018 nu doar entitățile de interes public, ci toate entitățile care la data bilanțului depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în cursul exercițiului financiar trebuie să includă în raportul administratorilor, pe lângă informațiile financiare, o declarație nefinanciară.

Unilever România

Grupul Unilever din România a întocmit această declarație nefinanciară consolidată pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, declarație care va fi publicată împreună cu Raportul Administratorilor si Situațiile financiare anuale consolidate. Prezenta declarație nefinanciară consolidată cuprinde informații referitoare la activitatea Grupului, dar și informații relevante care contribuie la înțelegerea performanței noastre sociale și de mediu, precum și impactul activității noastre pe piața locală. Informațiile cu caracter nefinanciar sunt aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Declarația nefinanciară pentru anul 2021 descrie initiațivele de sustenabilitate economică, socială și de mediu ale Grupul Unilever din România și impactul pe care aceste initiațive l-au avut asupra activității Companiei în 2021. Declarația prezintă informații relevante despre modelul de afaceri al Companiei, etică și măsuri anticorupție, politici de protecție a mediului înconjurător și implicarea socială (condiții de muncă, sănătate și siguranță la locul de muncă, dialog social, diversitate etc.) precum și riscurile asociate și măsurile de adresare a acestor riscuri.

Declaratie Nefinanciara Taxonomie 2021 Unilever (PDF 1.02 MB)

Înapoi sus